Datiem droša meklētājprogramma

“Swisscows” ir datiem droša meklētājprogramma un tā nodrošina optimālu interneta saturu. Mēs uzturam meklētājprogrammu bez datu saglabāšanas un tādējādi respektējam tavu privātumu! Kā mēs to panākam? Mēs neapkopojam, nesaglabājam un neizsekojam nekādus datus – ar Swisscows.com tu vari palikt 100% anonīms! Mūsu meklētājprogramma ir ģimenei draudzīga, netiek saglabāti nekādi dati! “Media Education”, t. i. plašsaziņas līdzekļu lietotprasme, pie mums tiek augstu vērtēta.

Tavs privātums mums ir svarīgs. Tādēļ mums ir pašiem savs serveri, un mēs nesadarbojamies ar mākoņpakalpojumu sniedzējiem un trešajām pusēm. Mūsu drošais datu centrs ir izveidots Šveices Alpos un līdz ar to ģeogrāfiski atrodas ārpus ES un ASV.

Datiem droša meklētājprogramma: “Swisscows” programma tiek uzglabāta drošākajā datu centrā

Visām iekārtām, kas ir nepieciešamas mūsu datu drošajai meklētājprogrammai, ir pašpietiekama apgāde visās jomās, kā arī klimats, kas ir neatkarīgs no ārpasaules. Būvkonstrukcija ir droša pret jebkāda veida militāru vai civilu apdraudējumu. Cilvēkiem ir ļoti ierobežota piekļuve. Dažādas zonas ir pieejamas tikai noteiktiem darbiniekiem. 24 stundu darbību pastāvīgi uzrauga Operāciju centrs ar divu līmeņu vadību. Uz visiem darbības procesiem attiecas “4 acu” princips.

Pateicoties TIER IV. pakāpes sertifikācijai, datu centram ir augstākais pieejamības standarts: 99,998 %.

Vairāku līmeņu aizsardzības pasākumi tīkla un IT jomā līdz minimumam samazina jebkurus iespējamos riskus. Visās atrašanās vietās ir nodrošināta nepārtraukta video novērošana un ugunsbīstamības uzraudzība. Divas iekārtas ir savstarpēji savienotas ar īpašu optisko šķiedru savienojumu.

Energoapgāde pārsvarā notiek ar dabisko strāvu, tieši no Gaisa apakšstacijas pa divām vidējā sprieguma līnijām. Katra iekārtu novietne tiek apgādāta ar divām atsevišķām elektriskajām ķēdēm no savām transformatoru iekārtām. Tas nodrošina pilnīgu energoapgādi visu laiku – pat tad, ja kādā no abiem strāvas apgādes ceļiem nedarbojas svarīgas iekārtas daļas. UPS un tīkla rezerves sistēmas novērš iespējamus strāvas padeves traucējumus.

Turklāt elektroenerģijas ražošanu nodrošina arī iekšējā fotoelementu iekārta. Plašā fotoelementu sistēma gadā saražo 230 000 kWh elektroenerģijas datu centra vajadzībām.